Privacy beleid

Je kunt ons privacybeleid hier vinden. We raden aan om dit document te lezen en voel je vrij om contact op te nemen als je vragen hebt; we helpen je graag.

Privacybeleid

FloorExpansion B.V., gevestigd aan Maalderij 1 2913LZ Nieuwerkerk ad IJssel, isverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://floorexpansion.com

Maalderij 1
2913LZ Nieuwerkerk ad IJssel


+31180317600

Jan de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van FloorExpansion B.V.
Hij is te bereiken via kantoor@floorexpansion.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

FloorExpansion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dezezelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijkegegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor@floorexpansion.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welkegrondslag wij persoonsgegevens verwerken

FloorExpansion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FloorExpansion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

FloorExpansion B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoeringvan onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FloorExpansion B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FloorExpansion B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aandeze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt enonthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in tezien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uweventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar temaken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FloorExpansion B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in eencomputerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging vanuw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar opde verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kantoor@floorexpansion.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak indeze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op uw verzoek.

FloorExpansion B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FloorExpansion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kantoor@floorexpansion.com

Contact

Vertel ons iets meer over uw behoeften en uw bedrijf, zodat we u gepersonaliseerde oplossingen kunnen bieden.

We helpen u graag met eventuele vragen die u heeft. Onze teamleden zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen

Door hieronder te klikken op 'verzenden', stemt u ermee in dat floorexpansion.com de ingediende persoonlijke informatie mag opslaan, verwerken, en informatie over onze producten en diensten mag delen. Voor meer informatie kunt u onze privacy beleid raadplegen.

Dank u voor uw bericht. Het is ontvangen. We komen er zo spoedig mogelijk op terug.
Oops! Something went wrong while submitting the form.